Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
Pijnacker - Nootdorp

Als je weet
dat je niet meer
beter wordt.....

Leven en dood horen bij elkaar. De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp wil bevorderen dat het stervensproces een onderdeel blijft van het dagelijks leven.

Veel mensen sterven liever thuis dan in een ziekenhuis of een verpleeghuis. In de laatste weken/maanden van hun leven hebben stervenden vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig. Voor familie en vrienden is deze zorg soms moeilijk vol te houden. Wij willen als Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp hier de helpende hand bieden.

De bedoeling is, dat de thuiszorg die gegeven wordt door huisarts en wijkverpleging, gezinsverzorgenden, familie, vrienden, buren, zo nodig wordt aangevuld met onze vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben daarvoor een speciale scholing ontvangen. Zij worden ondersteund door de coördinator van de Stichting.

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp is aangesloten bij de landelijke organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland.